Gossip

“ปกรณ์” บอสซีพีเอ็น เตรียมจัดงาน “The Great Chinese New Year 2019”

ต้อนรับปีหมูทอง “ปกรณ์ พรรธนะแพทย์” บอสสายงานคอมเมอร์เชียลแห่งซีพีเอ็น เตรียมจัดงาน “The Great Chinese New Year 2019” ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Portrait of Wealth

กับครั้งแรกของการผสมผสาน 2 ความมั่งคั่ง เสริมมงคลรับตรุษจีน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ทั่วประเทศ พร้อมแถลงข่าวการจัดงาน ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16.00 -17.30 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.