Lifestyle+Travel

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิธรรมดี มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรม “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา”

โดยนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปเรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ในการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ อันเป็น 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จากโครงการพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันเป็นที่รักและศรัทธายิ่งของชาวไทย

นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี

นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการผลักดันให้เกิดโครงการ “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงอ่านผ่านหน้ากระดาษและตัวอักษร แต่ได้มาสัมผัส เรียนรู้วิถีชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ซึ่งนำเอาศาสตร์พระราชา สิ่งที่พระองค์ทรงสอน มาปฏิบัติกับการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้

นางปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

โดยชุมชนบ้านศาลาดินแห่งนี้ เป็น 1 ใน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โครงการในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานพื้นที่กว่า 1,009 ไร่ ให้ชาวบ้านและเกษตรกรยากไร้ ได้มีพื้นที่ทำกิน จนก่อเกิดเป็นชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และศาสตร์ของพระราชา

คุณวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านศาลาดินบอกเล่าเรื่องราวการปรับใช้ศาสตร์พระราชา

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ ของชุมชนบ้านศาลาดินใน 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่

1. สวนผลไม้และนาข้าว เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนชาวไร่ นั่งรถอีแต๋นเที่ยวชมวิถีชาวบ้านริมคลอง โอบล้อมด้วยทุ่งนาแบบ 360 องศา พร้อมลิ้มรสผลไม้สดจากสวนที่มีให้รับประทานอย่างหลากหลายตลอดทั้งปี และร่วมกิจกรรมทำข้าวตู

2. นาบัว เยี่ยมชมนาบัวสัตตบงกชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งจากการขายดอกบัว เลี้ยงปลาในนาบัว และการปลูกพืชผักรอบนาบัว พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพับดอกบัวถวายเป็นราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ณ นาบัวสัตตบงกช

3. บ้านฟักข้าว เยี่ยมชมสวนฟักข้าวริมคลองมหาสวัสดิ์ ชิมผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว เช่น น้ำฟักข้าว คุกกี้ฟักข้าว หมี่กรอบฟักข้าว ก๋วยเตี๋ยวฟักข้าว และฟังการร้องเพลงแหล่

ป้าจิ๋ม 1 ในปราชญ์ชาวบ้าน สาธิตการทำน้ำฟักข้าว

4. บ้านข้าวตัง เรียนรู้วิถีชุมชนที่น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ พร้อมชมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บ้านศาลาดินมีผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากข้าวกล้องหอมมะลิและข้าว ไรซ์เบอรี่โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกหลายชนิด เช่น ไข่เค็มไอโอดีน กล้วยตาก กล้วยกวน ผลไม้ตากแห้ง

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ทางการเกษตร เช่น การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล โดยใช้โรงแสงอาทิตย์ การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ลองลงมือทำข้าวตังด้วยตัวเองอีกด้วย

การเรียนรู้ที่ชุมชนบ้านศาลาดินในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งใน โครงการตามพระราชดำริ ซึ่งมีอยู่ ทั่วประเทศรวมกว่า 4 พันโครงการ เพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรงให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทย

ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ถึงแนวคิด วิธีการ และความยั่งยืนที่เกิดจากโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ด้วยตนเอง และนำความรู้หลักคิดต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม เพื่อให้สิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยไม่สูญหายไปตามกาลเวลา ไม่เพียงเฉพาะที่ชุมชนบ้านศาลาดิน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.