News And Events

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ นำกาแฟดอยตุงเสิร์ฟบนสายการบินเจแปน แอร์ไลน์

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จับมือกับ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ นำกาแฟดอยตุงขึ้นให้บริการทุกเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2561

ที่มาของความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ในครั้งนี้เกิดจากการแนะนำผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟชาวญี่ปุ่น คุณโยชิอากิ คาวาชิมา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มิ คาเฟโตะ ทั้งสององค์กรจึงได้เริ่มหารือเรื่องการนำกาแฟดอยตุงขึ้นให้บริการ บนสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เป็นสายการบินชั้นนำระดับโลกที่เน้นเรื่องการบริการ โดยเฉพาะการสรรหาเมนูอาหาร เครื่องดื่มที่มีรสชาติเป็นเลิศมามอบให้แก่ผู้โดยสายในทุกเที่ยวบิน การที่กาแฟดอยตุงได้รับคัดเลือกมาให้บริการบนเที่ยวบิน กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น นั้น ถือว่าสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ให้การยอมรับในคุณภาพของกาแฟดอยตุง ซึ่งผมถือว่าเป็นก้าวแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก้าวหนึ่งของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ”

คุณโมริโมโต ฮิโตชิ Regional Manager Thailand, Indochina and South Asia Subcontinent ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “กาแฟดอยตุงนั้น นอกจากจะมีคุณภาพที่ดีมากแล้ว ยังมีส่วนในการรักษาธรรมชาติ และส่งเสริมสังคมให้เกิดความเข้มแข็งอีกด้วย ซึ่งสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ นั้น ให้ความสำคัญกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่อง Sustainable Development Goals หรือ SDGs ซึ่งการเลือกกาแฟ ดอยตุงมาให้บริการในทุกเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น นั้น ถือเป็นการแสดงจุดยืนของสายการบิน เจแปน แอร์ไลน์ สำหรับการสนับสนุนในเรื่องนี้อีกด้วย”

จากการจับมือในครั้งนี้ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ จึงนับเป็นก้าวที่สำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยการนำผลิตผลที่ดีและมีคุณภาพจากสองมือของชาวบ้านบนดอยตุงสู่การให้บริการในระดับสากล

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โทร. 02 252 7114 #332 หรือ ติดตามรายละเอียดจากแฟนเพจมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.facebook.com/MaeFahLuangFoundation/ และสายการบินเจแปน แอร์ไลน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.