News And Events

จุฬาฯ เปิดศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติแห่งแรกในไทย

ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร ตำแหน่ง ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง จังหวัดสระบุรี ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โดยศูนย์นี้จัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ไพรเมทของประเทศไทย พร้อมให้บริการงานวิจัยแก่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนระดับนานาชาติ และมุ่งพัฒนาและผลิตยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ของประเทศ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.