News And Events

เยาวชนร่วมเก็บเกี่ยวความรู้ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

เก็บเกี่ยวความรู้กันไปอย่างจุใจกับ โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์แอร์โรว์ และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ตระหนักในคุณค่าของงานวรรณกรรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ สร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ ณ อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 61 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” จัดขึ้นสืบเนื่องเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยมี คุณอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เป็นผู้ริเริ่มโครงการฯ และในปีนี้ทางโครงการฯ ได้คัดเลือกเยาวชนทั้งหมด 38 คน จากทุกภาคทั่วประเทศ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากบทวิจารณ์ที่ส่งเข้ามา และทุกคนจะต้องเข้าค่ายร่วมกันเพื่อเรียนรู้ ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังได้มอบทุนรางวัลให้กับเยาวชน รวมมูลค่าทุนรางวัลทั้งสิ้น 8 แสนบาท โดยทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มอบโดยตรงให้กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทุกคน ทุนละ 20,000 บาท

ค่ายวิจารณ์วรรณกรรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมติวเข้ม 3 วัน 2 คืน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการวิจารณ์ นำโดย คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, คุณชมัยภร บางคมบาง, คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และ คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ภายใต้แนวความคิด “ปูพื้นฐานเรื่องงานวรรณศิลป์และการวิจารณ์” และ “หลักการวิจารณ์ และการเขียนบทวิจารณ์ให้มีสีสัน” โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มเขียนบทวิจารณ์งานประเภทต่างๆ อาทิ นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และสารคดี จากนั้นก็มอบหมายงานและให้ทุกคนลงมือปฏิบัติเขียนบทวิจารณ์ด้วยตนเอง

ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ขอเอาใจช่วยในการสร้างสรรค์เยาวชนไทยรุ่นใหม่ สู่นักวิจารณ์ไฟแรง นำไปสู่การสร้างทรัพยากรทางปัญญาที่หลากหลายและทรงคุณภาพสำหรับบรรณพิภพต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: