Lifestyle+Travel

จังหวัดชลบุรี จัดเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว

จังหวัดชลบุรี จัดเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมกับพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านชากแง้ว

และได้ทำพิธีเปิดงานไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย คุณอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ ตลาดจีนชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว เป็นโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนและเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากให้เติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนต่อไป

เทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลาดจีน ชากแง้วให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการที่อยู่ในชุมชนและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีมีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกจุดเด่นในสถานที่ตั้งที่ถือเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่มีความหลากหลายเช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงสมัยใหม่โดยเฉพาะเมืองพัทยา ที่ถือว่าเป็นเมืองแห่งแสงสีที่ไม่หลับใหล มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัด

สังคมในปัจจุบันมีความตระหนักถึงความสำคัญทางศิลปะ วัฒนธรรม เทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึ้น การตื่นตัวต่อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต โดยการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย ดังเช่นกิจกรรมการจัดเทศกาลแขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้วอย่างที่เกิดขึ้นนี้

ปัจจุบัน ชุมชนชากแง้วนับเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวจีนมากมาย มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์ของตนเองเป็นชุมชนค้าขาย มีคนจีนอพยพจากจีนแผ่นดินใหญ่มากว่า 100 ปี สามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวอีกว่า ตลาดจีนชากแง้วเปิดทำการเฉพาะวันเสาร์ แต่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างสูง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดชลบุรี ตนจึงอยากให้ชุมชนชากแง้วเปิดทำการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน จึงขอฝากให้ทางชุมชนชากแง้วนำไปพิจารณาต่อไป

นอกจากกิจกรรม “แขวนโคมชมจันทร์ ณ ตลาดชากแง้ว” หากใครได้ไปเยือนชุมชนแห่งนี้พลาดไม่ได้ที่จะเดินเที่ยวชมภายในหมู่บ้าน เริ่มที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ชาวชุมชนเคารพนับถือมาช้านานถือเป็นศาลเจ้าของชาวจีนทั่วโลก เพื่อบูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เจ้าแม่ทับทิมที่ชุมชนชากแง้วนี้มีมายาวนานกว่า 100 ปี ความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าหากผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติดีนั้น เมื่อมากราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่จะสมหวังทุกครั้งไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: