News And Events

กระทรวงพาณิชย์มอบตรา T Mark ปี 2561 แก่ 30 แบรนด์คุณภาพ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อวดโฉมหน้าผู้ประกอบการจาก 30 บริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์สินค้าไทยได้อย่างมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์การรับรองของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

พร้อมกับร่วมเชิดชูเกียรติและประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับตรา T Mark ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมตอกย้ำความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งไทยและต่างประเทศว่าสินค้าที่ได้รับตรา T Mark ได้มาตรฐานทั้งในด้านการผลิตที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีธรรมาภิบาลและมีการคุ้มครองแรงงานอย่างเป็นธรรม

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2561 ว่า “ตลอดการจัดโครงการ Thailand Trust Mark กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เน้นย้ำความสำคัญในการยกระดับความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการไทยผ่านกระบวนการผลิต ที่ได้คุณภาพอยู่เสมอ โดยหลักเกณฑ์ที่ทางโครงการใช้ในการคัดเลือกบริษัทให้ได้รับการรับรอง และมีสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อการค้าในวันนี้ประกอบด้วย 1.สถานประกอบการที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากลได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 2.ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3.มีการการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแรงงาน”

บทบาทของตรา T Mark ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคคือการเป็นตราสัญลักษณ์จากรัฐบาลไทยที่จะช่วยสร้าง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้ว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับตรานี้มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลครบในทุกมิติ และมั่นใจได้ว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการที่มีตรา T Mark รับรอง

สำหรับบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ในปีนี้รวมทั้งสิ้น 30 บริษัทจาก 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจำนวน 10 บริษัทคือ บริษัท ไก่ดำมหากิจ จำกัด, เชียงรายอะโกร-อินดัสทรี จำกัด, บริษัท ซิโฟน่าค๊อฟฟี่ จํากัด, บริษัท โกศล-อัมพา จํากัด, บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด, บริษัท มารีนฟายน์ฟูดส์ จำกัด, บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท โรแยลพลัส จำกัด, บริษัท สหชัยไทยพืชผล จํากัด, บริษัท ไทยแอ็กโกรอินเตอร์เทรด จํากัด

2. กลุ่มอุตสาหกรรมหนักจำนวน 5 บริษัทคือ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลง จํากัด, บริษัท ยีเอสยัวซ่าสยามอินดัสตรีส์ จำกัด, บริษัท เอ็นเทคโพลิเมอร์ จำกัด, บริษัท ทีพีเอ็นเฟล็กซ์แพค จำกัด, บริษัท ยันม่าร์เอส.พี. จำกัด

3. กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์จำนวน 6 บริษัทคือ บริษัท อิมเม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท คังไท่เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท เอ็มแอนด์พีเวิลด์โพลิเมอร์ จำกัด, บริษัท เน็กซ์โปรดักส์ จำกัด, บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จํากัด, บริษัท เว่ยฮาวโมลด์ จำกัด

4. กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นจำนวน 1 บริษัทคือ บริษัท มาชาฮีโร่ จำกัด

5. กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ จำนวน 8 บริษัทคือ บริษัท ดีคิวโอโล่แอสเซท จํากัด, บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด, บริษัท เอชบีซีโพรดักซ์อินดัสตรี้ส์ จำกัด, บริษัท คิวรอน จํากัด, บริษัท ลาวิช (ไทยแลนด์) จํากัด, บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จํากัด, บริษัท ไพพรรณรัตน์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท สเปเชี่ยลตี้เนเชอรัลโปรดักส์ จำกัด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการจัดโครงการ Thailand Trust Mark มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์ในการมุ่งมั่นที่จะรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของประเทศในด้านการเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark ซึ่งนับได้ว่าการดำเนินงานนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนถึงปัจุบันประสบความสำเร็จเพราะสามารถสนับสนุนให้แบรนด์สินค้าและบริการของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วโลก

ในอีกด้านหนึ่ง Thailand Trust Mark ยังส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ตระหนักรู้ในเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมและการผลักดันสินค้าให้ได้คุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในสินค้าไทยซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับตรา T Mark จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้า และได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โดยผู้สนใจสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark และประชาชนทั่วไปสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thailandtrustmark.comหรือสอบถามรายละเอียดที่ 02-507-8266, 095-592-5663 ในเวลาราชการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: