News And Events

ศิลปินไทยร่วมงานเสวนา “BAB Talk #16 by SangSom”

วันที่ 8 กันยายน 2561 ณ โกดัง 30 ( Warehouse 30) ได้มีการจัดกิจกรรมงานเสวนาขับเคลื่อนมุมมองทางศิลปะจากศิลปินในเทศกาลบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ “BAB Talk #16 by SangSom”

โดยเป็นการเสวนาของเหล่าบรรดาศิลปินไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่าง คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, คุณธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร, คุณต่อลาภ ลาภเจริญสุข และคุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ ดำเนินรายการโดย คุณภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์ ในหัวข้อ “Beyond Bliss ศิลปะสร้างความสุขได้จริงหรือ”

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้กล่าวเปิดงานและได้พูดถึงการจัดงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่ได้รับความร่วมมือจาก SangSom ว่า “งานนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินร่วมสมัยชั้นนำของโลก ร่วมถึงศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มาสรรสร้างงานศิลปะหลากหลาย ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน”

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

ทางด้าน คุณสรรศิริ ยอดเมืองเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสุรา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก็ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเทศกาลศิลปะระดับโลกในครั้งนี้ โดยทาง SangSom พร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานแสดงระดับโลก เพื่อตอกย้ำว่า “คนไทย…ตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก”

คุณสรรศิริ ยอดเมืองเจริญ และคุณดวงฤทธิ์ บุนนาค

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิก นักออกแบบที่มีบทบาทในการร่วมผลักดันวงการศิลปะไทยและผู้บริหารของสถานที่จัดงาน ก็ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “ทุกๆ 2 ปี เราจะได้มีโอกาสเห็นผลงานแสดงระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งก็ได้รับความสนใจมากขึ้นทุกๆปี อยากให้คนไทยและทุกฝ่ายช่วยกันร่วมมือกันพัฒนาวงการงานทางด้านศิลปะการต่อไป เพราะศิลปะนั่นไม่หยุดนิ่งเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่ได้มีงานดีๆ แบบนี้ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชมกัน”

ทั้งนี้งานเสวนา หัวข้อ “Beyond Bliss ศิลปะสร้างความสุขได้จริงหรือ” ที่ทาง SangSom ได้จัดขึ้นนั้น เหล่าบรรดาศิลปินไทยที่มาร่วมพูดคุยต่างก็ให้ความคิดเห็นถึงมุมมองด้านความสุขกับศิลปะได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มจากคุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ มีผลงานเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ถ่ายทอดภาพศิลปะการแสดงสดที่ใช้ร่างกายของตัวเธอเอง ได้แบ่งมุมมองความสุขเป็นสองอย่างคือ

“การให้ความสุขกับตัวเองและให้ความสุขกับผู้อื่น ความสุขคือการได้เห็นตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆ ทั้งทางความคิดและความรู้สึกและศิลปะนอกจากจะให้ความสุข ยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย ขึ้นอยู่กับผลงานของแต่ละคนว่าต้องการบอกเราถึงเรื่องอะไร”

คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ที่ทำงานสร้างสรรค์ระหว่างภูมิสถาปัตยกรรมและศิลปะร่วมสมัย พูดถึงงานศิลปะสร้างความสุขไว้ได้เป็นอย่างดีว่า “งานศิลปะสามารถสร้างความสุขได้จริงๆ เพราะในฐานะผู้เสพเวลาที่เราได้เห็นงานศิลปะใหม่ๆ ที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะรู้สึกถูกเติมเต็มรู้สึกเหมือนได้พลังบางอย่างมาเพิ่มส่วนในฐานะผู้สร้างเราก็หวังว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างให้กับคนอื่นๆ ได้เช่นกัน”

คุณธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, คุณต่อลาภ ลาภเจริญสุข, คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ และคุณกวิตา วัฒนะชยังกูร

คุณธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ ศิลปินผู้เป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยผลงานประติมากรรมที่มีรูปทรงสลับซับซ้อน คล้ายกับงานสถาปัตยกรรม ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างอันประณีต เล็งเห็นว่า “การสร้างงานศิลปะนั้นคือการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างน้อยเราก็ได้สร้างความสุขที่เป็นชิ้นงานรูปธรรมออกมาได้อย่างมีหลักฐาน และได้สร้างความสุขให้กับตัวเองและคนอื่นซึ่งนั่นคือประโยชน์ของการสร้างงานศิลปะเพื่อความสุข”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: