Lifestyle+Travel

ชลบุรี จัดกิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม”

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นำโดย ท่านสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” ณ ลานกิจกรรม วัดบางเสร่คงคาราม ม.4 บางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. บริเวณวัดบางเสร่คงคาราม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ภายในงานมีการสาธิตและการจำหน่ายสินค้าของชุมชน พร้อมชวนผู้มาเยือนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดบางเสร่คงคาราม รวมทั้งตื่นเต้นตระการตาไปกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่องระดับประเทศ และวงดนตรีไทยระดับจังหวัด

สำหรับพิธีเปิดกิจกรรมเริ่มขึ้นด้วยการแสดงวงหางเครื่องที่เป็นตำนานของชุมชนบางเสร่ จากนั้น ท่านสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดต่าง อาทิ การประกวดเรียงความ การประกวดภาพถ่าย การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่องระดับประเทศ การประกวดวงดนตรีไทยระดับจังหวัด

ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำว่า จังหวัดชลบุรี มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย ซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกถือว่าจัดอยู่ในระดับหนึ่งของกลุ่มจังหวัด

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น เรื่องราวของวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของตนเอง คือ ชุมชนชายทะเล มีวิถีชีวิตในการทำประมงพื้นบ้าน จูงใจ ให้นักท่องเที่ยว กลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เข้ามาชมและศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ และศักยภาพของพื้นที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบเอง หรือพัทยา ซึ่งสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวได้ สิ่งเหล่านี้จะสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้การพัฒนาแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ เป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุน และเสริมสร้าง เศรษฐกิจ รากฐานให้เจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน

ท่านสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวตบท้ายว่าจะจัดกิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” ขึ้นอีกในวันเสาร์-อาทิตย์ อีกสองครั้ง ซึ่งท่านใดที่สนใจก็สามารถไปแวะชม ชิม ช้อปอย่างเพลิดเพลินได้

โดยในบริเวณพื้นที่จัดงานที่ลานกิจกรรม วัดบางเสร่คงคาราม และชุมชนริมน้ำ จะมีกิจกรรม ล่องเรือประมงพื้นบ้าน ชมอ่าวบางเสร่ ฟรี, กิจกรรมสาธิต อาหารพื้นถิ่น ชิม ฟรี ร่วมด้วยกิจกรรมจากชุมชน ตลอดจนการนำสินค้าของดีจากชุมชนมาจำหน่ายอีกมากมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.