News And Events

พานาโซนิค จัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” แสดงแล้วตั้งแต่วันนี้ – 29 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

 

พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองศิลปินสองเจนเนอเรชัน ในกิจกรรมเสวนา “ถกทิศทางจิตรกรรมไทย ในยุคที่อะไรๆ ก็เป็นดิจิทัล” หวังจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และต่อยอดงานจิตรกรรมไทยสู่ระดับสากล

คุณเมธ์วดี นวพันธ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 กล่าวว่า นับเป็นเวลา 20 ปีที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต” อีกทั้งในปีนี้ครบรอบ 100 ปี ในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิคทั่วโลก บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒธรรมของชาติ มุ่งหวังที่จะสืบสานผ่านผลงานจิตรกรรมอันทรงคุณค่า ส่งเสริมให้ศิลปินมีเวทีสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สาธารณะชน สร้างประโยชน์และคุณค่าต่อวงการศิลปะระดับประเทศ โดยการจัดการประกวดครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากองค์กร มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนศิลปินที่ทำให้การจัดการประกวดประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 ได้พิจารณาและคัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จากผลงานที่มีคุณค่าและทักษะการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นของศิลปิน ถ่ายทอดตัวตนผ่านผลงานศิลปะอันบริสุทธิ์ ประยุกต์กับเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก่อเกิดเป็นนวัตกรรมที่ผ่านทางงานศิลปะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นจากผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ของประเทศต่อไป

ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประธานคณะกรรมการตัดสินผลงาน กล่าวว่า “ในครั้งนี้มีศิลปินที่ให้ความสนใจเข้าร่วมส่งผลงานทั่วประเทศ จำนวน 216 ชิ้น จากศิลปิน 132 คน ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมากขึ้นกว่าทุกปีก็ว่าได้ คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิได้คัดเลือกรังสรรค์ผลงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มาจัดแสดงในครั้งนี้ 60 ชิ้น แบ่งออกเป็น ภาพของผู้ได้รับรางวัล 16 รางวัล และผลงานร่วมแสดง 44 รางวัล สำหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 เมื่อได้พิจารณาผลงานชิ้นนี้ จะมุ่งเน้นแสดงออกถึงความเป็นจริงทางสังคม ซึ่งนับเป็นหลักปรัชญาศิลปะสำคัญหลักหนึ่งในการสร้างงานศิลปะในปัจจุบัน การนำเสนอผลงานผ่านภาพลิงสามตัวกับนางอายหนึ่งตัว สวมใส่อาภรณ์ของคน มาเป็นจุดสนใจของภาพ จัดให้มีการแต่งกายแบบคน แสดงอากัปกิริยาคล้ายคนในท่าทางต่างกัน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างศิลปินนำมาแสดงได้อย่างพอเหมาะพอดี ไม่มากไปไม่น้อยไป รวมถึงที่ว่าง แสง และสี ช่วยเสริมให้งานนำเสนออย่างพอเหมาะ ที่สำคัญคือภาพได้สร้างความประทับใจในการสร้างพลังแห่งการเยาะเย้ย ถากถางอย่างลุ่มลึก โดยนำร่างของสัตว์มาแทนร่างคน ขณะเดียวกัน การประกวดในครั้งนี้ยังมีผลงานดีๆ จำนวนไม่น้อยที่สร้างสรรค์มามีคุณภาพมากเหนือความคาดหมาย และสามารถนำผู้ชมมามีอารมณ์ร่วมได้”

สำหรับผลงานรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ได้แก่ “ลิงที่รอดชีวิต” โดย น.ส.ศิริพร เพ็ชรเนตร อายุ 23 ปี จากกรุงเทพฯ ใช้เทคนิคสีอะคริลิคถ่ายทอดแนวความคิดที่มีมานานคือการรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ผ่านการสื่อสารด้วยมุมมองใหม่ที่ทันสมัย มีอารมณ์ขันมากขึ้น

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ “ไทยงม” โดย นายอนันต์ยศ จันทร์นวล อายุ 24 ปีจาก จ. นครศรีธรรมราช ใช้เทคนิคสีน้ำมันและอะคริลิค สื่อให้เห็นความคิดของคนไทยที่ยังยึดติดกับความเชื่อและการกระทำบางอย่างมากเกินไป ผลงาน “ตัวฉันกับความสุขที่หายไป” โดย นายชมรวี สุขโสม อายุ 30 จาก จ.ชุมพร ใช้เทคนิคสีฝุ่นและอะคริลิค สื่อถึงการแบกความรับผิดชอบมากมายไว้บนหลัง โดยมีตัวละครตัวใหญ่ที่เปรียบเสมือนตัวเองและตัวละครเล็กๆ ที่เปรียบเสมือนความรับผิดชอบในด้านต่างๆ

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ “จริงหรือหลอก” โดย นายผดุงพงษ์ สารุโณ อายุ 27 ปี จาก จ.สตูล ซึ่งใช้สีน้ำมันถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเพศที่สาม สู่ภาพ Portrait เป็นเสมือนการสร้างโลกอีกใบ ผลงาน “เหยื่อของความรุนแรง” โดย นายวฤทธิ ไพศาลธิรศักดิ์ อายุ 35 ปี จาก จ.สมุทรปราการ ใช้สีน้ำมันแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศในสตรีที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม ที่อาจจะกลายเป็นความคุ้นชินในสังคมซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก ซึ่งเหยื่อไม่มีโอกาสออกมาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้ จนบางครั้งถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ต่างๆ และผลงาน “ซ้ายสังหาร” โดยนายอานนท์ เลิศพูลผล อายุ 25 ปี จาก จ.สุราษฎร์ธานี ที่สร้างสรรค์ภาพวาดเส้นร่วมกับสีน้ำมัน ถ่ายทอดแนวคิดว่าตั้งแต่อดีตมนุษย์มีความเข้าใจในความเหมาะสมและความถูกต้อง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามการเจริญเติบโตและประสบการณ์ใหม่ๆ การปรับตัวจะช่วยให้เข้าใจในเหตุผลของความถูกผิด ภาพนี้นำเสนอบริบทหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการตีความถึงความถูกผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและกฎศีลธรรม

ผลงานทั้ง 60 ชิ้นของโครงการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” จัดแสดงให้ชมถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.0 0 น. ทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

โดยในวันเปิดนิทรรศการ ได้จัดให้มีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากศิลปินสองเจนเนอเรชั่น ในหัวข้อ “จิตรกรรมไทยจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ?? ในยุคที่อะไรๆ ก็เป็นดิจิทัล” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี, อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, น.ส.ศิริพร เพ็ชรเนตร รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 และนายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18 ให้เกียรติร่วมเสวนา เพื่อร่วมสร้างแนวทางการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.