แต่งตั้ง “โรบิน สเปนเซอร์” ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย

พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย (“พีซีเอ”) ประกาศแต่งตั้งให้ นายโรบิน สเปนเซอร์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับธุรกิจของพรูเด็นเชียล ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่ บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) โดยมีผลภายใต้การอนุมัติตามระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ

นายโรบิน สเปนเซอร์

นายโรบิน สเปนเซอร์ จะรับช่วงต่อจากนายอามัน โชวลา ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยจะรายงานตรงต่อนายวิลฟ์ แบล็คเบิร์น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาค กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะรายงานต่อนายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีซีเอ

การแต่งตั้งนายโรบิน สเปนเซอร์ เกิดขึ้นภายหลังจากที่พรูเด็นเชียลได้ลงนามเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ระยะยาวกับ ธนาคารทหารไทยในประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการออมให้แก่ลูกค้าธนาคารทหารไทยจำนวน 9 ล้านราย การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรช่วยตอกย้ำ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่พรูเด็นเชียลมีอยู่เดิมกับธนาคารทหารไทยผ่านธุรกิจร่วมค้าด้านการจัดการกองทุนรวมในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต อีสท์สปริง โดยพรูเด็นเชียล ครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 12 ของตลาดกองทุนรวมในประเทศ

นายนิค นิแคนดรู

นายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่า คุณโรบินจะเข้ารับบทบาทสำคัญในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย การร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์กับธุรกิจของเราอย่างยิ่ง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความเติบโต และขยายธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดประกันชีวิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง และตลาดกองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่โดดเด่น คุณโรบิน มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะนำพรูเด็นเชียล ประเทศไทยสู่ความสำเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป”

นายโรบิน เข้าร่วมงานกับพีซีเอในปีพ.ศ. 2561 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ โดยผ่านประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และธุรกิจจัดการสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และสหราชอาณาจักร

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการธุรกิจ พีซีเอ นายโรบินมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำโครงการปฏิรูปองค์กรที่สำคัญทั่วภูมิภาค โดยทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของพรูเด็นเชียล รวมถึงการนำความสำเร็จมาสู่ธุรกิจ ทั้งนี้นายโรบินจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมามาปรับใช้ในประเทศไทย โดยจะมุ่งสรรหาแนวทางการทำงานใหม่ ๆ รวมถึงนวัตกรรม ด้วยการดำเนินงานที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังจากเรา

นายโรบิน สเปนเซอร์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตของพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชีย พรูเด็นเชียล ประเทศไทยได้ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทยมาเป็นระยะเวลา 25 ปี จากความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับธนาคารทหารไทย พรูเด็นเชียล ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่พร้อมจะต่อยอดความสำเร็จสู่การเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไป และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความคุ้มครองสุขภาพ และเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป ผมหวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน และนำพาพรูเด็นเชียลสู่อนาคตที่สดใส”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *