แคนนอน ร่วมสนับสนุนการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด สนับสนุนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดภาพถ่าย DIP Photo Contest 2020 ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา…เพื่อโลกสีเขียว” (Innovate for a Green Future) เพื่อเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) 26 เมษายน พ.ศ.2563 พร้อมเชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.dipphotocontest2020.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 5 มิถุนายน 2563 เพื่อชิงเงินรางวัลและของรางวัลจากแคนนอนรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมรับหนังสือแสดงการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ฟรี

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการสร้างสรรค์นวัตกรรม และผู้แทนจากสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการถ่ายภาพ องค์ประกอบและความคมชัด เพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

·       รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสด 10,000 บาท กล้อง Canon EOS M50 Kit EF-M15-45mm โล่เกียรติยศและของรางวัลอื่นๆ

·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสด 5,000 บาท กล้อง Canon EOS M200 Kit EF-M15-45mm ประกาศนียบัตรและของรางวัลอื่นๆ

·       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสด 3,000 บาท กล้อง Canon EOS 1500D Kit EF-S 15-55 mm ประกาศนียบัตรและของรางวัลอื่นๆ

·       รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล ได้รับเงินสด 1,000 บาท เครื่องพิมพ์ภาพถ่าย Canon รุ่น Selphy Square QX10 ประกาศนียบัตรและของรางวัลอื่นๆ

·       นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสด 3,000 บาท โดยเป็นรางวัลสำหรับภาพที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน และได้รับการกด Like และ Share มากที่สุดใน Facebook Fan Page ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สมัครเข้าร่วมการประกวดและส่งผลงานได้ที่เว็บไซต์www.dipphotocontest2020.com หรือสมัครผ่าน QR Code และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3dFIL19

กำหนดประกาศผลการคัดเลือกภาพถ่ายรอบตัดสินจำนวน 12 ภาพในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายดังกล่าวใน Facebook Fan Page ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเว็บไซต์ www.ipthailand.go.th พร้อมทั้งเปิดลงคะแนน Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไขและข้อกาหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1.       ผู้สมัครสามารถส่งรูปภาพได้จำนวน 1 ภาพต่อคน โดยจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว

2.       ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลทุกประเภท โดยไม่จำกัดยี่ห้อ และรุ่นของกล้องที่ใช้ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 5 มิถุนายน 2563

3.       ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ ไม่มีข้อผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

4.       ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบภาพ แต่สามารถ ตัดส่วนของภาพ และสามารถตกแต่งได้เพียงการปรับสี แสงตามความจริง น้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

5.       ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น

6.       ภาพถ่ายและชิ้นงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธินำภาพถ่ายและชิ้นงานไปจัดแสดงในโอกาสและสถานที่ต่างๆ

7.       ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิจัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย

8.       เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องเข้าร่วมการถ่ายทำรายการประกวดภาพถ่ายระหว่างวันที่ 22 26 มิถุนายน 2563 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสถานที่อื่น ตามที่คณะผู้จัดประกวดกำหนดและยินยอมให้เผยแพร่รายการประกวดดังกล่าว รวมทั้งตกลงว่าจะเก็บรักษา ผลการประกวดไว้เป็นความลับจนกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้รับจ้างจัดงานประกวดจะเผยแพร่รายการประกวดภาพถ่ายและสื่อวีดิทัศน์ตัดสินการประกวดภาพถ่ายและประกาศผลการประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว

9.       หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดประกวด แม้ว่าสิ้นสุดการประกวดแล้ว ให้ทางผู้จัดประกวดมีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง การตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และรางวัลทั้งหมดได้

10.      ผลงานภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *