เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เตรียมเปิดศูนย์ฯ ด้วยมาตรการเข้มงวด

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ (ประตูน้ำ), เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก (ราชประสงค์), เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ (เพชรบุรี 23-29) เตรียมพร้อมคืนความสุขปลุกรอยยิ้ม The Happiness Return ด้วยความห่วงใย เข้มงวดกับมาตรการ มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

นางกันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป กล่าวว่า “ที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินมาตรการหลายด้านเพื่อสร้างความปลอดภัยสุขอนามัยตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางการประกาศของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด มาโดยตลอด โดยล่าสุดเดินหน้าเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการกับประชาชนอีกครั้งหากมีคำสั่งรัฐบาล พร้อมยกระดับมาตรการให้เข้มงวดขึ้นภายใต้หลักการ มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคืนความสุข ปลุกรอยยิ้ม The Happiness Return ให้กับคนไทยด้วยความห่วงใย ในวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ ปลอดภัยและได้ยิ้มไปด้วยกัน”

สำหรับมาตรการหลัก “มั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล” ประกอบด้วย (1) คัดกรองอย่างเข้มงวด (Strict Screening), (2)เว้นระยะห่าง (Social Distancing), (3) ลดการสัมผัส (Touchless Experience), (4) รุกเข้มความสะอาด (Deep Cleaning and Good Hygiene), (5) ติดตามเพื่อปลอดภัย (Safety Tracking) ซึ่งครอบคลุมในทุกส่วนพื้นที่ให้บริการทั้งศูนย์การค้า ตั้งแต่พื้นที่บริการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศูนย์ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้าผู้ประกอบการพนักงานร้านค้า พนักงานขององค์กร ในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยในแต่ละมาตรการ ประกอบด้วยหัวข้อย่อยสำคัญดังนี้

1.คัดกรองอย่างเข้มงวด (Strict Screening) ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า พนักงาน ร้านค้า ตลอดจนผู้เข้ามาใช้บริการในทุกพื้นที่ 100% เพื่อคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศา สำหรับพนักงานประจำร้านค้าให้ตรวจวัดอุณหภูมิทุก 3 ชม. หากพบว่าพนักงานมีอุณหภูมิสูง หรือเข้าข่ายเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานไปพบแพทย์ทันทีและทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย

2.เว้นระยะห่าง (Social Distancing) มีการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร, กำหนดทางเข้า-ออก ไม่ให้เดินสวนทางกัน เพื่อลดความแออัด และควบคุมให้ทุกคนผ่านจุดคัดกรอง, กำหนดสัญลักษณ์ ระยะห่าง 1-1.5 เมตร ในพื้นที่ ที่มีการให้บริการ เช่น จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการ ลิฟท์ บันไดเลื่อน จุดยืนรอห้องน้ำ, จัดโซนพิเศษสำหรับพนักงาน Delivery ให้มีระยะห่างระหว่างมาใช้บริการ, งดกิจกรรมการตลาดที่จะก่อให้เกิดความแออัดในพื้นที่, จัดโต๊ะทานอาหารในพื้นที่ศูนย์อาหารแบบเว้นระยะ 1.5 – 2 เมตร /1 ท่าน /1ที่, มีป้ายประชาสัมพันธ์เรื่อง Social Distancing เป็นระยะ, ติดตั้ง Counter Shield ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

3.ลดการสัมผัส (Touchless Experience) จัดพนักงานกดลิฟท์ให้บริการทุกตัว, ส่งเสริมการใช้ระบบ Cashless และ E-payment เพื่อลดการสัมผัส

4.รุกเข้มความสะอาด (Deep Cleaning and Good Hygiene) บริการพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้า, ทำความสะอาดพื้น และจุดสัมผัสสาธารณะ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที พร้อมมีน้ำยาฆ่าเชื้อให้ใช้บริการ ในห้องน้ำทุกห้อง, ทำความสะอาดศูนย์อาหาร พื้น โต๊ะเก้าอี้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที / บริการเครื่องอบช้อน ส้อม ระบบ UV, ทำความสะอาดห้องลองสินค้า ฆ่าเชื้อหลังใช้บริการทุกครั้ง พร้อมแยกเสื้อผ้าที่ลูกค้าลองแล้วนําไปฆ่าเชื้อ, พนักงานร้านค้าให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยและ Face Shield, ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรศูนย์อาหาร บัตรจอดรถก่อนให้บริการทุกครั้ง, ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ จุดบริการต่างๆอย่างทั่วถึง และทุกร้านค้ามีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, ติดตั้งจุดบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อสำหรับพนักงาน Delivery, อบโอโซนฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศและพื้นที่ส่วนกลางทุกคืนหลังปิดศูนย์ฯ, พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางทุกคืนหลังปิดศูนย์ฯ, บิ๊กคลีนนิ่งร้านค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง, บริการจุดแยกทิ้งหน้ากากอนามัย, ประกาศเตือนล้างมือทุกๆ 3 ชม.

5.ติดตามเพื่อปลอดภัย (Safety Tracking) พนักงาน ร้านค้า ต้องลงทะเบียนผ่าน Application คัดกรองของภาครัฐ มีการจัดทำบันทึกประวัติข้อมูลการเดินทางและสุขภาพย้อนหลัง 14 วัน เพื่อสามารถติดตามตัวผู้มีความเสี่ยงได้, สร้างการตระหนักรู้ป้องกันตนเองและการแพร่เชื้อโควิท-19 นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมในรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับร้านค้าแต่ละประเภท ที่มีสินค้าและบริการแตกต่างกัน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกร้านพร้อมใจให้บริการลูกค้า ด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด

“นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังร่วมมือกับร้านค้าภายในศูนย์จัดทำมาตรการเสริม โดยได้เจาะจงรายละเอียดมาตรการไปตามร้านค้าแต่ละประเภท ตามแนวทางที่ภาครัฐประกาศอย่างเข้มงวด อาทิ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ร้านอาหาร, ร้านทำผม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ไร้กังวล ให้กับคนไทยทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราชาวไทยและชาวโลกทุกคน จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้ในเร็ววัน” นางกันยารัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *