เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป มอบหน้ากาก (ผ้า) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันที่ผู้คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้บริหารศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์, เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม พร้อมจับมือให้ผ่านพ้นวิกฤต ไปด้วยกัน จัดทำโครงการ “หน้ากากปันรัก” จำนวน 7,000 ชิ้น เพื่อมอบให้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สำหรับแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือนแนวหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ซึ่งเสียสละและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และบุคลลากรเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์สำคัญ  เช่น หน้ากาก และ Face Shield ในการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโรคดังกล่าว

ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารนำโดย คุณสุฐิตา  โชติจุฬางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้นำทีมผู้บริหารและพนักงานขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยทางบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อ วัตถุดิบ อุปกรณ์ อาทิ ผ้ามัสลิน ผ้าสาลู ตลอดจนค่าฝีมือแรงงานในการตัดเย็บหน้ากาก (ผ้า) มอบให้กับทางสำนักงานส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการสร้างงานและรายได้ให้ประชาชน ที่อยู่ในโครงการ ให้มีรายได้ ซึ่งทุกคนได้ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจตัดเย็บอย่างประณีต เพื่อให้ได้หน้า  กากผ้า ที่มีคุณภาพ ส่งต่อความห่วงใยให้กับโรงพยาบาล ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอส่งมอบกำลังใจไปยังคนไทยทุกคน โดยเฉพาะทีมแพทย์ บุคลลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคนไทยจะร่วมมือร่วมใจกันเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ ได้ในเร็ววันไปด้วยกัน #CareWithLove

Leave a Reply

Your email address will not be published.