เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมสนับสนุนโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน”

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ที่ดำเนินการโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในประเทศไทย โดยร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล พร้อมติดตั้ง Plastic Drop Point จุดรับพลาสติกสะอาด ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่เป็น Green Department Store แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมเป็นภาคีสมาชิกของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ UNEP ผ่านโครงการ The Mall Think Green ตั้งแต่ปี พ.ศ 2550 ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” เพื่อรับมือวิกฤตขยะจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการบริหารจัดการแยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล ใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นการลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำไปสร้างประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้กลับคืนสู่สังคมต่อไป และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ติดตั้ง Plastic Drop Point จุดรับพลาสติกสะอาด ที่ บริเวณ Food Hall ชั้น 4 เอ็มโพเรียม และ ที่ บริเวณ Food Hall อาคาร B ชั้น B เอ็มควอเทียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะ พร้อมกันนี้จะดำเนินการติดตั้งจุด Plastic Drop Point ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา ได้แก่ เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, งามวงศ์วาน, ท่าพระ, รามคำแหง และนครราชสีมา

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด หวังว่าจะเป็นอีกแรงพลังหนึ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของคนไทยเราทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *