เชิญนักเรียน-นักศึกษาส่งบทวิจารณ์เข้าประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ครั้งที่ 6

สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ครั้งที่ 6 ชวนนักเรียน-นักศึกษา ที่สนใจตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับอุดมศึกษา ร่วมส่งบทวิจารณ์เข้าประกวด โดยเลือกจากหนังสือที่เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง เช่น รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์), รางวัลพานแว่นฟ้า ฯลฯ สามารถร่วมส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบทวิจารณ์ทั้ง 40 บท จะได้รับเงินรางวัลคนละ 20,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 800,000 บาท แถมยังได้เข้าค่ายอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรมในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 โดยปีนี้ปรับสู่ New Normal ในรูปแบบค่ายอบรมงานวิจารณ์วรรณกรรมออนไลน์เป็นครั้งแรกอีกด้วย

นอกจากจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ยังมีโอกาสร่วมลุ้นชิงทุนการศึกษาอีกต่างหาก โครงการดีๆ แบบนี้คนรักการอ่านห้ามพลาด! ส่งผลงานบทวิจารณ์ที่มีความยาว 2-4 หน้ากระดาษ A4 ขึ้นไป ใช้ฟอนท์ Angsana New ขนาด 16 points ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://praphansarn.com/scholarships

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *