อิชชู่ มอบเงินจัดสร้างอุปกรณ์การแพทย์

ภูภวิศ กฤตพลนารา ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ และเจ้าของแบรนด์อิชชู่ มอบเงิน จำนวน 300,000 บาท จากการจำหน่ายหมวก เพื่อจัดสร้างอุปกรณ์การแพทย์ พี่กระจก ระบบการสื่อสารระยะไกล จำนวน 5 ชุด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤตโควิด-19

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *