อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์การค้าเซ็นทรัล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม และชมแนวทางการปฏิบัติตามแผนแม่บทมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และบรรดาผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์

ย้ำชัด ความพร้อม ผนึกกำลังร้านค้าและพนักงานภายในศูนย์ฯ วางมาตรการเข้มพร้อมเปิด หากมีประกาศจากภาครัฐ พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินตามเจตนารมณ์ด้วยการส่งมอบแผนแม่บทมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อใช้เป็นคู่มือประชาชนให้แก่กรมอนามัย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และเป็นแนวทางวิธีการปฏิบัติอย่างมีวินัยกับยุค  New  Normal ให้แก่ประชาชน ร้านค้าทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ 

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดลงอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจและการมีวินัยในการใช้ชีวิตของคนไทยที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันรักษาวินัยและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ในรูปแบบ New Normal โดยการประกาศแผนแม่บทมาตรการ ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’  ออกไปเมื่อวันที่  27 เม.ย.ที่ผ่านมา ทีมงานทุกคนของบริษัท รวมไปถึงพันธมิตรผู้เช่าร้านค้ายังไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนามาตรการและทดลองปฏิบัติตามแนวทางอย่างต่อเนื่อง

“โดยล่าสุด ได้ริเริ่มพัฒนาระบบลิฟท์แบบ Touchless ใช้ลิฟท์ได้โดยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัส เริ่มนำร่องใช้ที่สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์เป็นแห่งแรก และเตรียมพัฒนาเพิ่มในสาขาอื่นๆต่อไป รวมทั้งเพิ่มมาตรการพ่นฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศหลังศูนย์ฯปิดให้บริการทุกวัน เพื่อให้อากาศภายในศูนย์ฯสะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมาตรการต่างๆของเรา ยึดหลักคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลัก และบริษัทฯ ขอขอบคุณกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลฯทั้ง  33  สาขาทั่วประเทศ และพันธมิตรร้านค้ามีความพร้อมที่จะคุมเข้มมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวอย่างเคร่งครัด หากภาครัฐประกาศเปิดให้บริการได้ เพื่อพร้อมจะเป็น Center of New Normal Life ที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้า และพร้อมเดินหน้าช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศแบบไทยช่วยไทยต่อไป” 

“ที่สำคัญ เราได้ส่งมอบคู่มือสำหรับประชาชนจากแผนแม่บทมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ให้แก่กรมอนามัย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน และร้านค้าทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตยุค New Normal ให้ผู้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้ามั่นใจได้เรื่องความสะอาด ปลอดภัยสูงสุด และการเปิดให้บริการศูนย์การค้าของซีพีเอ็นจะขึ้นอยู่กับคำสั่งของภาครัฐเท่านั้น”

โดยในระหว่างนี้และอนาคต ศูนย์การค้าจะยังคงจัดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น ด้วย 4 บริการยกระดับ ตอบโจทย์ New Normal Lifestyle ของลูกค้าในสภาวการณ์เช่นนี้ ได้แก่ บริการ One Call, One Click โทร 02-021-9999 หรือ LINE Official Account : @CentralLife, บริการ Drive Thru, บริการ Central Eats ร่วมกับ Grab Food และบริการ Food Delivery & Food Pick Up Counter และล่าสุด บริการ CentralLife: Chat & Shop เหมือนช้อปด้วยตัวเองจากเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล วิลเลจ โดยทุกบริการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ที่ป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *