วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ร่วมกับภาครัฐจัดงาน “เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน” คลายทุกข์ วิกฤติโควิด-19 ส่งท้ายกิจกรรมโรงทาน

ตามที่ทาง วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ (วัดสุ่น) ได้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 โดยพระดำริของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดทำและสนองพระดำริโดยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อันมี พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พระโสภณวิหารกิจ (เจ้าอาวาส) พระครูพิมลบุญญาธร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส, เลขานุการเจ้าคณะเขตลาดพร้าว มอบหมายให้ พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ พร้อมคณะสงฆ์ ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกา ร่วมดำเนินการจากโรงทานเล็กๆ มาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นมา บัดนี้ได้เวลาปิดโรงทานแล้ว

สำหรับพิธีปิดโรงทานวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 (แต่จะมีการแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563) พร้อมกับใช้ชื่องานว่า “เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน” คลายทุกข์ วิกฤติโควิด-19 โดยมี ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คุณปริญ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจฯ ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มท.2 พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมมอบถุงยังชีพ 400 ชุด ไข่ไก่-ไข่เค็ม รวมจำนวน 2,000 ฟอง ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ร่วมด้วย คณะ กตตร. สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และเพื่อนตำรวจ นำโดย คุณสิริพงศ์ ศรีเกษมโยธิน และครอบครัว, ร้านสิริกายา นวดเพื่อสุขภาพ และมิตรสหายชมรมกอล์ฟ มอบถุงยังชีพ 600 ชุด อาหารกล่อง 600 ชุด, กลุ่ม UN มอบข้าวสาร 1 กิโลกรัม จำนวน 200 ชุด น้ำดื่ม 30 โหล, คุณพงศธร จันทประดิษฐ์ พร้อมคณะสายธารบุญที่ร่วมนำอาหารกล่องมาแจกจ่าย

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น อิ่มบุญ อิ่มใจ เพราะมีประชาชนเดินทางมาร่วมรับของแจกเป็นจำนวนมาก และทางวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ ได้จัดมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมงานทุกคน มีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือ การจัดที่นั่งแบบมีระยะห่างคนละ 1-2 เมตร การให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ กล่าวว่า “โครงการโรงทานของเราเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน เป็นโรงทานเล็กๆ ที่มีของแจกแค่ 200 ชุด โดยเจ้าคณะเขตลาดพร้าวนำมามอบให้ แต่ในขณะนั้นมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 เป็นจำนวนมาก ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อโสภณวิหารกิจเห็นว่าญาติโยมที่มาแล้วได้รับสิ่งของไม่ทั่วถึง จึงจัดโรงทานแจกของเพิ่มอีก 350 ชุด ในวันต่อมาคือวันที่ 20-21 เมษายน และจากนั้นมาทางเราก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดโรงทานในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ รวม 3 วัน

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์

“หลังจากจัดโครงการโรงทานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนเริ่มกลับไปทำงาน ดำเนินกิจการของตนได้แล้ว ทางวัดสาครสุ่นประชาสรรค์จึงจะยุติโครงการโรงทานนี้ลง”

พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ ยังให้โอวาทธรรมเสริมท้ายอีกว่า… ใจดี คือ ใจพระพุทธ ใจบริสุทธิ์ คือ ใจพระธรรม ใจงาม คือ ใจพระสงฆ์ จึงขอขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านที่ได้เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ ตลอดจนแรงกายแรงใจมาร่วมบริจาคในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *