ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด – 19

คุณสุกัญญา กีรติประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย กลุ่มพนักงานบัญชีและการเงิน บริษัท สหชลผลพืช จำกัด นำหลักคิดของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาสานต่อ จัดตั้งโครงการดี 4 ไตรมาส (#GiveBeforeGet) ในครั้งนี้ได้จัดทำ Face Shield เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้งานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ BSC SOY ที่บริษัทฯ ผลิต ไปร่วมมอบให้ยังสถานที่ต่างๆ อาทิ บ้านพักพิง สถาบันสุขภาพเด็กฯ, บ้านพักพิง รพ.จุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, บ้านพักพิงโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี, รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ นราธิวาส, กลุ่มงาน จักษุกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ ชลบุรี, รพ.มายอ จ.ปัตตานี เป็นต้น

และยังได้ร่วมกับเพจดัง “อีจัน” นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปแจกในชุมชนต่างๆ พร้อมนำเงินสมทบจากโครงการดี 4 ไตรมาส (#GiveBeforeGet) โอนเข้าบัญชีเรื่องเล่าแบ่งปัน ของทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3 เพื่อสมทบทุนจัดหาอาหารให้กับชุมชนต่างๆ ที่ประสบความเดือนร้อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *