ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย เปิดตัวเว็บไซต์ให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมไร้ควัน

บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด (“PMTT”) เปิดตัวเว็บไซต์ภาษาไทย เพิ่มการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชน หลังผลสำรวจเผยคนไทย 92% ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้ดีกว่าเดิม

“ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิโคตินและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ไร้ควันและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ขณะที่ประเทศไทยมีผู้สูบบุหรี่และยาเส้นกว่า 10.7 ล้านคน และถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะตระหนักดีถึงอันตรายของบุหรี่และยาเส้น แต่ก็ยังไม่เลิกสูบบุหรี่และยาเส้น พวกเขาจึงควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีกว่าการสูบบุหรี่ เราจึงได้จัดทำเว็บไซต์ภาษาไทย www.philipmorristhailand.com เพื่อให้ข้อมูลและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับทางเลือกที่นอกเหนือไปจากการสูบบุหรี่ รวมถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมไร้ควัน” นายพงศธร อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส เทรดดิ้ง  (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 800 คน ของเราชี้ว่าคนไทยยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของนิโคติน อันตรายจากการเผาไหม้ และศักยภาพของผลิตภัณฑ์ไร้ควัน อย่างไรก็ตาม กว่า 85% เห็นด้วยว่าการห้ามผลิตภัณฑ์ไร้ควันไม่ช่วยให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุข ในขณะที่ กว่า 92% เห็นว่าผู้บริโภคควรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การสำรวจนี้จัดทำในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อศึกษาทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควัน

เว็บไซต์ใหม่นี้จะเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการเผาไหม้ซึ่งก่อให้เกิดสารพิษอันตรายเป็นจำนวนมากที่มาพร้อมกับควันและมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ข้อเท็จจริงของนิโคติน ที่ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดโรคร้าย รวมทั้งวิธีการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคจากการสูบบุหรี่ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ยังสามารถร่วมสนับสนุนการสร้างสังคมไร้ควันในประเทศไทย ด้วยการลงชื่อในหน้า “สร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา” เว็บไซต์นี้ไม่ได้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยาสูบแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์

“เราตระหนักดีและสื่อสารมาโดยตลอดว่าถ้าคุณเป็นผู้สูบบุหรี่ วิธีที่ดีที่สุดคือการเลิกสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม ผู้สูบบุหรี่ที่ตัดสินใจจะสูบบุหรี่ต่อไปควรมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกทดแทนการสูบบุหรี่ หลักฐานจากผลการวิจัยโดยรวมระบุว่าผลิตภัณฑ์ไร้ควันดีกว่าการสูบบุหรี่ เราเชื่อว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่มีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไร้ควันนั้นก่อให้เกิดความกลัวในกลุ่มผู้สูบบุหรี่และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไร้ควัน และทำให้ผู้ใช้บางรายต้องหันกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มนักวิจัย รัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายและผู้บริโภคจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้เราได้ทราบความคิดเห็นของสังคมและทำให้เกิดความโปร่งใสในผลการศึกษาของเรา” นายพงศธร สรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *