ซิลโม่ แบงค็อก 2020 กำหนดจัดงานระหว่าง 25-27 พ.ย.63

จากการที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากพันธมิตรทั่วโลก บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จำกัด ขอแจ้งกำหนดการจัดงาน ซิลโม่ แบงค็อก 2020 – งานแว่นตาของอาเซียน เป็นวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง คณะผู้จัดงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานและทีมงานเป็นสำคัญ รวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐและองค์การอนามัยโลก จึงได้มีข้อสรุปในการเลื่อนการจัดงานและเชื่อว่าเป็นผลดีที่สุดต่อทุกภาคส่วน


คณะผู้จัดงานได้พิจารณาเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งเราคาดหวังว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงนำมาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การวางแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่องต่อไป ตลอดจนการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลานี้ คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *